Positivt klamydia eller gonorré-test

Klamydia och Gonorré lyder under smittskyddslagen vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om ditt test är positivt. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittskydd och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL). 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.