Auskultationsteknik - Tips från 3M - Littmann

Följande är rekommendationer för en god auskultationsteknik: 
 
1. Ett tyst, välbelyst, varmt rum. [Detta eliminerar störande ljud och underlättar inpektion.]

2. En avklädd patient. [För att stetoskopet skall kunna anläggas direkt på bröstkorgen.]

3. Möjlighet att undersöka patienten liggande, sittande och liggande på vänstra sidan (se Diagram A). [Flera ljud, särskilt onormala ljud, kan framkallas i olika positioner.] 

4. Möjlighet att undersöka från den högra sidan. [Detta minskar risken för ljud då slangen slår emot objekt.]

5. Ett stetoskop med både klocka eller membran, eller kombinerad funktion. [Då klockan trycks lätt mot bröstkorgen uppfattas lågfrekventa ljud. Då membranet trycks med lite högre tryck uppfattas höga frekvenser.] 

6. En sekvens i auskultationen (se Diagram B). Minimum fyra områden bör auskulteras, först med membranet och sedan med klockan: 

a. Left Lateral Sternal Border (LLSB)-fjärde intercostal rummet till vänster om sternum. Tricuspida och högra hjärtljud uppfattas bäst inom detta område. 
 
b. Apex-det femte intercostal rummet i midclaviculär linjen.
Mitrala och vänstra hjärtljud uppfattas bäst inom detta område. 

c. Högra basen-andra intercostala rummet till höger om sternum. Ljud från aortaklaffen uppfattas bäst inom detta område.

Techniques of Auscultation: different positions Diagram A


Techniques of Auscultation: a sequence of auscultation Diagram B

d. Vänstra basen-andra intercostala rummet till vänster om sternum. Ljud från lungklaffen uppfattas bäst inom detta område.  
 
7. Möjlighet att lyssna selektivt. [Koncentration på ett ljud i taget. Vid auskultation av ljud i systole, ignoreras initialt ljud i diastole.] 
 
Sekvensen ovan är bara ett av olika sätt att auskultera. Det viktiga är att de fyra nämnda områdena auskulteras varje gång och att varje område bedöms vad gäller både låga och höga frekvenser.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.