Laktosintolerans

Känner du igen symptomen?

  • Gaser i magen
  • Diarrér
  • Svullen mage
  • Magknip
  • Det kör i magen
  • Laktosintolerans

Vid laktosintolerans bryts det istället ner av tarmbakterier, vilket ger symtom som gaser, diarré, uppspändhet, knipsmärtor i magen eller liknande. Laktos finns framförallt i mjölkprodukter, men även som tillsats i andra produkter, t ex vissa chips och pulverprodukter. 

Vi tar det från början. Mjölk och mjölkprodukter innehåller en kolhydrat som heter laktos, kallas också mjölksocker. För att kroppen ska kunna bryta ner och tillgodogöra sig laktos behövs ett enzym i tunntarmen, laktas. Saknas detta enzym – ja, då är man laktosintolerant. Vad som händer vid laktosintolerans är att tunntarmen inte kan bearbeta mjölk och mjölkprodukter eftersom det innehåller laktos – man saknar enzymet laktas. Laktas (mjölksocker) förs obearbetat vidare och fungerar sedan som näring för bakterierna i tjocktarmen. Det är då symptomen på laktosintolerans uppstår. Gaser i magen, uppsvälld mage, magknip. Ont i magen och diarré. Laktosintolerans är  inte farligt, men självfallet kan det innebära stora problem och obehag. 

Det finns tre olika former av laktosintolerans:

Primär laktosintolerans är den vanligaste formen av laktosintolerans. Vissa personer får nedsatt förmåga att bilda enzymet laktas. Vid vilken ålder som bristen på laktasenzym uppkommer varierar hos den enskilda individen, men vanligast är att man vid vuxen ålder får laktasbrist. Förmågan att bilda laktas kan inte återfås, men en viss förmåga kan kvarstå vilket gör att små mängder laktos fortfarande kan spjälkas.

Sekundär laktasbrist innebär att din laktosintolerans och dess symtom uppträder i samband med någon annan skada på tarmen. Vid obehandlad glutenöverkänslighet, inflammation i tarmen, kraftig maginfluensa eller efter bukoperation kan tarmslemhinnan vara så skadad att den inte kan producera laktas. När skadan läkt återkommer oftast förmågan att producera laktas.

Medfödd laktasintolerans är extremt ovanlig och upptäcks ofta redan när barnet ammar eller får modersmjölkersättning.

Vid primär laktasbrist beror bristen på enzymet laktas på en ärftlig genetisk variation. Evolutionärt sett har det varit fördelaktigt att kunna bryta ned laktos i befolkningsgrupper där mjölkprodukter ingått i dieten och mutationer har därför uppkommit som medfört tolerans mot laktos. Dock finns fortfarande en andel individer i dessa befolkningsgrupper som har den genetiska variant som är associerad med laktosintolerans. Två föräldrar som inte är laktosintoleranta kan få barn som är laktosintoleranta.

Kartan nedan visar procentuell andel individer som inte har någon brist på enzymet laktas och därmed kan bryta ned laktos i olika delar av världen.

Laktos karta.jpg

Figur: Interpolerad karta över frekvens individer som kan bryta ned laktos (lactose persistent, LP) i olika delar av världen.

Punkterna på kartan visar var data är insamlade. Färgskalan visar den beräknade frekvensen av LP-individer (Itan et al. BMC Evol Biol. 2010 Feb 9;10:36). Det finns flera mutationer (single nucleotide polymorphism, SNP) beskrivna, som gör att laktas-genen nedregleras. Bl.a. har studier i Finland identifierat en SNP i position 13910 (C>T) uppströms om laktas-genen, som har visat sig ha en fullständig association med laktosintolerans.

I Dynamic Codes laktosintolerans test är det denna position 13910 (C>T) som analyseras. Denna SNP är vanlig i europeisk befolkning, men för andra befolkningsgrupper t.ex. de grupper i Afrika och Mellanöstern med betydande andel laktosintoleranta har man inte kunnat visa på samma korrelation mellan genotypen i position 13910 och laktostolerans/intolerans. Hos denna befolkning finns dock andra mutationer rapporterade som är associerade med laktosintolerans.

Symptom på laktosintolerans

Om laktos inte spjälkas i tunntarmen kommer den att jäsas av bakterier i tjocktarmen och ge upphov till symtom såsom gaser. Gasbildningen och laktosens vattenbindande effekt ger symtom som diarré, uppspändhet, körningar samt magknip (kolliksmärtor). Symtom av laktosintolerans kan variera från person till person. Vissa tål mjölkprodukter i små mängder och andra inte alls.

Om du misstänker att du är laktosintolerant kan du beställa ditt test i akutbutiken-sjalvtest.se så får du svar inom 6 dagar (5 dagar från det att vi fått in testet till labbet).

Vad ska jag göra om jag är laktosintolerant? 

Om du är laktosintolerant ska du undvika eller begränsa intaget av produkter som innehåller laktos. På så sätt blir du enkelt av med dina besvär. Enzymet laktas kan även tillföras som tillskott till kosten. Vill du ha mer hjälp eller råd kan du kontakta en läkare eller dietist.

Om du vill veta hur mycket laktos ett visst livsmedel innehåller, finns det en lista på Livsmedelsverkets hemsida

Källa: Dynamic Code

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.