Hur säkra är självtesterna?

Analyserna i laboratoriet är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). 

Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt delvis under MDD- direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar. 

Testen är registrerat hos Läkemedelsverket och finns därmed i EUDAMED-databasen. Rutinerna som berör klamydiatestet är avstämda med Socialstyrelsen. 

Instruktionerna för att ta proven på rätt sätt, att skicka in provet och att hämta ut resultatet är säkra då de har provats ut och anpassats i studier med lekmän. Den metodologiska säkerheten för dessa hälsotest är minst 99,5%. En sammanlagd säkerhet anger vi inte på anlag för övervikt mfl.

Dynamic Code har rutiner för att svenska klamydiatest är kopplade till Smittskyddslagens krav i samband med klamydiatest och dessa är avstämda med Socialstyrelsen. Alla positiva klamydiafall anmäls till Smittskyddsinstitutet via SmiNet.

Klamydia och Gonorré lyder under smittskyddslagen vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om ditt test är positivt. När du varit hos läkaren meddelar han/hon oss att sjukvården tar över ansvaret för smittskydd och behandling. Om vi inte får något sådant meddelande skickar vi två påminnelser till dig, en efter tre veckor och en efter fem veckor. Om vi efter sju veckor ännu inte fått meddelande från läkare anmäls du till Smittskyddsenheten i det landsting som du tillhör (enligt 4 kap. 7 § SmL).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.