De seriekopplade brandvarnarna kommunicerar inte med varandra, men de fungerar individuellt när testknappen trycks in?

Högst sannolikt beror det på att de inte är programmerade korrekt. Gå igenom programmering steg för steg.

  • Montera batterierna, försäkra dig om alla batterier är vända med rätt polaritet.
  • När batterierna är monterade, testa varje brandvarnare för sig genom att trycka på testknappen.
  • Ta bort gammal programmering från varje brandvarnare.
  • Välj en brandvarnare som huvudenhet och programmera den ihop med varje brandvarnare i systemet.
  • Testa systemet.
  • Om en brandvarnare fortfarande inte fungerar skall produkten ersättas med en ny. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.