Förlorar den seriekopplade brandvarnaren programmeringen vid batteribyte eller när batterierna tas ut?

Ja om brandvarnaren ligger ett par dagar utan batterier kan den tappa seriekopplingen. Varnaren/Varnarna behöver då nollställas för att därefter seriekopplas på nytt.

Nollställning:

  • Tryck på LEARN-knappen 1 gång, lysdioden lyser rött.
  • Tryck på LEARN-knappen 1 gång till, lysdioden lyser nu grönt.
  • Tryck in TEST-knappen tills det börjar larma, släpp då knappen.
  • Brandvarnaren är nu nollställd.

Programmering av brandvarnarna:

  • Tryck 2ggr på LEARN-knappen så lysdioden lyser grönt på modern.
  • Ta slaven, tryck på Learn 1 gång så det lyser rött.
  • Tryck på moderns TEST-knapp och håll nere tills larm utlöses och LEARN-dioden blinkar rött. (Släpp inte förrän slaven också larmar).
  • Tryck inom 10 sek på slavens TEST-knapp tills modern larmar.
  • Efter detta kan man koppla ihop fler varnare enligt ovan-när alla är inkopplade tryck på TEST-knappen tills alla larmar. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.