Finns HLR-utbildning på nätet?

En komplett nätbaserad HLR-utbildning finns nog inte, åtminstone ingen som vi vill föreslå. HLR är en form av "hantverk" därför bör en instruktör finnas i din närhet när du lär dig HLR. Det är svårt att korrigera eventuella brister annars. Den enda nätbaserade HLR-utbildningen som vi rekommenderar är HLR-rådets webbutbildningar. Detta är dock mer ett förkunskapstest. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.