Måste man göra inblåsningar?

Om man vid hjärtstopp hos vuxen är osäker på HLR eller inte kan göra inblåsningar kan enbart bröstkompressioner ges i väntan på ambulans. Till barn ges alltid både bröstkompressioner och inblåsningar.

Källa: HLR-rådet 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.