Vad är TENS?

TENS är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering. Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, till exempel muskelvärk eller förlossningssmärta.

Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan då dämpas tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Tens kan lindra smärta på två olika sätt

De vanligaste TENS-programmen är med högfrekvent stimulering som är förstahandsvalet vid både akut och långvarig smärta. Genom den högfrekventa stimuleringen sänds impulser till nervsystemets egna smärthämmande mekanismer som blockerar smärtan. Högfrekvent TENS kan användas hur ofta som helst och hur länge som helst men varje behandling bör vara i minst 30 minuter.

En annan form av TENS är med lågfrekvent stimulering. Smärtlindring med lågfrekvent stimulering uppkommer genom stimulering av muskler så att kroppens egna, morfinliknande ämnen, endorfiner, frisätts. Elektroderna ska placeras på en muskel i det smärtande området så att en synbar muskelkontraktion uppstår. Lågfrekvent TENS kan användas 20-45 min, 3 ggr/dag. Lågfrekvent stimulering kan ge träningsvärk om behandlingstiden är för lång.

TENS ger bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast som mest effektiv under själva stimuleringen, men effekten kan hålla i sig efter det att programmet avslutats. TENS kan ibland räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling. Det går utmärkt att kombinera tablettbehandling och TENS. Tack vare TENS kan många minska sin tablettförbrukning.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.