Mäta blodtrycket hemma

Idag finns ett antal olika blodtrycksmätare som du själv kan använda hemma och du kan genom några enkla steg ta reda på ditt blodtryck hemma. Dock finns det en del att tänka på för att det ska bli rätt. Födointag, rökning, koffein, stress m.m. kan höja blodtrycket. Kaffe och rökning bör därför undvikas 30 minuter före mätningen. Gör din blodtrycksmätning till en rutin med jämna mellanrum, samma tid på dagen etc. Detta för att kunna se en trend över ditt blodtryck. Du bör även fundera över syftet med att mäta ditt blodtryck i hemmet. En anledning kanske är att du själv kan se och följa vilken effekt en läkemedelsbehandling har på blodtrycket, detta kan även ge dig en större förståelse och motivation att fortsätta med behandlingen. Det är också mer bekvämt att mäta blodtrycket hemma och du slipper besöka vårdcentralen för blodtrycksmätning lika ofta. Prata med din läkare om detta är lämpligt i just ditt fall. Tillsammans med din läkare kan ni komma överens om vilka resultat och mål din blodtrycksbehandling ska ge. Vanligt är att ange ett målvärde för blodtrycket. Ett normalvärde brukar sägas vara runt 140/90 millimeter kvicksilver (mmHg). Men när du mäter blodtrycket hemma kan målvärdet vara lite lägre. Det är den lugna hemmiljön och minskade stressen som gör att värdet hamnar lägre vid hemmätning.

Att mäta blodtrycket i hemmet har det gjorts flera internationella studier men för svenska förhållanden är det särskilt viktigt att det statliga organet Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) under 2010 slutfört en utredning som tydligt kommit fram till att hemblodtryck är ett bra alternativ till mottagningsblodtryck och att detta därmed, så att säga, godkänts för t.ex. användande i vården. Rapporten finns att läsa på SBU:s hemsida.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.