Vem får köpa stickande utrustning såsom kanyler, sprutor, injektionssprutor m.m.

För att vi ska vara helt säkra på att följa Läkemedelsverkets lagstiftning gällande sprutor och kanyler har vi valt att endast sälja denna utrustning till registrerade vårdgivare. Vid inköp av sprutor och kanyler kräver vi således en kopia på din registrering innan vi levererar varorna.

Lagstiftningen om sprutor och kanyler syftar till att förhindra att de används för att injicera narkotika eller dopningsmedel. Vid köp av sprutor och kanyler för andra ändamål än medicinska är åldersgränsen 20 år och privat införsel tillåts om den sker för medicinskt bruk eller annat lovligt ändamål.

Lagstiftningen gäller för sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen genom huden.

Den som säljer sprutor och kanyler ska inte sälja varorna om det finns misstanke att dessa kan komma att användas vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.