Certifierad E-handel

Akutbutiken.se är en Certifierad E-handel. För att få vara en certifierad E-handel måste en del krav måste uppfyllas. Detta kontrolleras löpande av Nordisk E-handelscertifiering och i märkningen ser du datumet för senaste kontroll. Märkningen finns i den vänstra spalten under menyn i Akutbutiken.se.

Informationen nedan finns även att läsa på Nordisk E-handelscertifiering:


Hur fungerar det?

När du håller muspekaren över märkningen eller trycker med fingret på en touch-skärm visas en pratbubbla (pop-up) med ytterligare information om e-handeln. Klicka på märkningen för att se certifikatet och bekräfta dess äkthet direkt hos oss.

Med hjälp av återkoppling från kunder i Certifierade e-butiker kan endast de e-butiker som inte har missnöjda kunder upprätthålla en certifiering. Det är i praktiken omöjligt för en e-handel att upprätthålla certifieringen löpande om de missköter sina åtaganden mot kunder.

Certifieringen är en färskvara och vi följer löpande upp klagomål från kunder och övriga krav för att säkerställa att alla Certifierade E-handlare är pålitliga och trygga att handla i. Märkningen kan tas bort från e-butiken av oss med omedelbar verkan.


Certifierad E-handels Köpskydd

Vi känner oss så trygga i vår bedömning av en Certifierad E-handel att vi erbjuder alla konsumenter som handlar i dessa e-butiker ett köpskydd. Köpskyddet innebär att kunden kompenseras om något går fel. Köpskyddet gäller upp till 10000kr per köp, ingår automatiskt och är gratis!

Som konsument kan du från varje certifierad butik skicka in klagomål till oss. Vi hjälper dig att få rättelse i sammarbete med e-handlaren. Vårt fokus är nöjda konsumenter och e-handlare. Vi lyckas nästan alltid reda ut klagomål till båda parters belåtenhet.

Du kanske inte fått de varor du beställt, eller på utlovad tid. Det kan också vara fel på varan, eller du får problem med att få kontakt med e-butiken. Vi medlar dagligen mellan konsumenter och e-handlare. De allra flesta klagomål är enklare missförstånd som reds ut redan samma dag.

Om detta inte lyckas utlöses vårt köpskydd och ger dig pengarna tillbaka upp till 10000kr.


Certifierd E-handel Krav

För godkänd certifiering skall krav och regler enligt nedan uppfyllas. Certifieraren kan medge undantag vid speciella tillfällen.

Företaget;

 • Skall vara registrerat i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Får ej ha ansökt om eller vara försatt i konkurs.
 • Får ej vara på ekonomiskt obestånd.
 • Får ej ha bytt merparten av styrelsen under den senaste 6 månadersperioden.

Siten;

 • Ska nyttja kryptering där känsliga betaluppgifter skickas eller visas.
 • Ska presentera en personuppgifts och anti-spam policy för kunden.

Certifiering kan återkallas om Nordisk E-handelscertifiering eller certifierare anser att företaget/siten;

 • Ej uppfyller samtliga krav ovan.
 • Ej fullföljer kundlöften.
 • Ej åtgärdar allvarliga kundklagomål.
 • Ej svarar på kommunikation inom rimlig tid.
 • Lämnar ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.
 • Skickar nyhetsbrev eller liknande trots att kunden avregistrerat sig från detta.
 • Ej har täckning för påståenden i marknadsföring.
 • Presenterar förvirrande prisuppgifter eller produkt/tjänstebeskrivningar.
 • Har oreglerade skulder relaterade till certifieringen.
 • Visar fasta bilder på märkningen eller märkning som inte är länkad till butikens certifikat hos oss.
 • Bryter mot Svensk, Norsk eller Dansk lag (respektive)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.