HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare

HLR-rådet har som mål att sprida kunskap om HLR och öka överlevnaden vid hjärtstopp. Att sprida hjärtstartare i samhället är av största betydelse. Nedanstående råd är HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare. Läkemedelsverket har varit remissinstans

- Hjärtstartaren skall följa Svenska HLR-rådets riktlinjer.

- Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på Svenska

- Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder ska vara CE-märkta

- Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg för steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för appleicering.

- Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte fungera bör man vända sig till leverantören/ tillverkaren, alternativt läkemdelsverket.

- I vilken miljö ska hjärtstartaren förvaras och användas i, exempelvis kontor, sportanläggning eller utomhus? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barn? Modellerna skiljer sig åt.

- Priset kan vara avgörande, men se även på driftskostnaden. Jämför inte bara inköpspris utan se även på vad nya batterier och elektroder kostar.

- Ta reda på hur ni kan beställa nya batterier och elektroser.

- Vilken garantitid gäller? Vilken support och service erbjuds av leverenatören över längre tid? Hjärtstartaren bör kunna uppdatera mjukvaran om riktlinjer för behandling ändras.

- Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärt-lungräddning och känna till apparaten som förväntas använda i en hjärtstoppsituation.

- Hjärtstartaren bör vara tydligt utmärkt  enligt HLR-rådets rekommendationer.

- Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig och synlig som möjligt.

- Kostnadsfri registrering av hjärtstartaren bör ske på hjärtsartarregistret.se i samband med inköp.

Investeringen ni gjort är livsviktig. Meddela därför grannar, besökare etc att ni har en hjärtstartare. På det sättet ökar sannolikheten att den används i händelse av ett hjärtstopp

Du hittar hela dokumentet på HLR-rådets hemsida http://hlr.nu/wp-content/uploads/1-Ink%C3%B6p-av-hj%C3%A4rtstartare-Svenska-HLR-r%C3%A5dets-rekommendation-April-2014.pdf
 

Våra hjärtstartare hittar du här

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.