Hur länge kan stasen sitta på när man tar blodprov?

Enligt tillverkaren av vakuumrören bör stasen släppas inom 1 minut. En stas som sitter längre än en minut kan leda till förändringar i koncentrationen av koagulationsprotein i plasma liksom trombocytaktivering vilket kan resultera i felaktiga koagulationsresultat. De flesta landsting, vårdcentraler eller laboratorier m.m. brukar ha PM för korrekt blodprovstagning. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.