Vad är blodtryck och hur mäter man blodtrycket?

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen. Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. I de flesta fall behövs behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket.

Det finns tillfällen då det kan vara motiverat att mäta blodtrycket hemma. Till exempel om du får behandling mot högt blodtryck och själv vill följa upp effekten av behandlingen. Om du är orolig för att du har ett högt blodtryck är det bra att första gången mäta ditt blodtryck hos en vårdgivare (inom Skaraborgs län kan du kontakta www.vårdpåplats.se

Det är viktigt att du mäter blodtrycket på rätt och på samma sätt mellan gångerna, annars kan du få felaktiga värden. Tänk på att födointag, rökning, koffein, stress m.m. kan höja blodtrycket. Kaffe och rökning bör därför undvikas 30 minuter före mätningen.

 

Blodtrycket mäts genom att pumpa upp en manschett runt överarmen. Man mäter sedan vilket tryck i manschetten som hindrar blodet från att passera ut i armen. Det motsvarar trycket inne i blodkärlen.

Blodtrycket anges med två siffror, exempelvis 120/80.

  • Första siffran är övertrycket (då hjärtat drar ihop sig, ”systoliskt” tryck). Det är det högsta trycket i blodkärlen.
  • Andra siffran är undertrycket (då hjärtat slappnar av mellan slag, ”diastoliskt” tryck). Det är det lägsta trycket i kärlen.

Ett utmärkt friskt blodtryck är max 120/80. Det brukar unga, friska och smala personer ha. De flesta i västvärlden har dock högre blodtryck. Det är vanligt hos medelålders och äldre personer, särskilt vid viktproblem. Mellan 120-140 i övertryck och 80-90 i undertryck räknas som ett förstadium till högt blodtryck. Det är inget som behöver behandlas hos i övrigt friska.

 

Högt blodtryck av "vita rockar". Många får högre blodtryck av (omedveten) stress vid sjukvårdskontakter. Detta kallas "white coat syndrom", alltså högt blodtryck av att se vita sjukvårdskläder. Detta problemet är ganska vanligt, hela 10-15% av dem som får diagnosen högt blodtryck efter mätningar på en sjukvårdsmottagning visar sig vid "hemmamätningar" ha normalt tryck. Man behöver alltså inte blodtrycksmedicin, men man får det ofta i onödan.

 

Gå till akutbutiken.se för att se sortimentet av blodtrycksmätare

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.