Hämta data ur Zoll AED Plus

Har du använt din Zoll AED Plus hjärtstartare har du möjlighet att utläsa den data som sparats i samband med användningen av hjärtstartaren. Informationen kan vara till nytta för framtida behandling av patienten. Dessutom kan denna information användas för att utvärdera den behandling som utförts.

Gör såhär:
1) Öppna programmet RescueNet Code Review på datorn. Programmet öppnar en tom sida.
2) Placera hjärtstartaren så att den infraröda porten är i samma nivå som den infraröda porten på datorn.
3) Klicka på knappen Upload Case from Infrared i programmet RescueNet Code Review.
4) Håll hjärtstartarens TILL/FRÅN knapp intryckt i 7-8 sekunder.
5) Avvakta tills du hör hjärtstartaren säga Apparaten är OK. En kommunikationslänk har upprättats (kan ta up till 20 sek).
6) I programmet RescueNet Code Review visar en dialogruta hela överföringsprocessen. 
7) Tryck på File – Print – Case – Stripes – OK om du önskar skriva ut data.

Nödvändig utrustning
PC med följande program installerat:
• RescueNet Code Review (från CD eller www.zolldata.com/rescuenet-code-review)
• Microsoft.Net Framework version 1.1 el. 2.0 (från Microsoft Update eller www.zolldata.com/web/download.htm)
• Infraröd port på/från datorn

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.