Brandtriangel och hur du släcker en brand

Brandtriangeln beskriver de grundläggande förutsättningarna för förbränning. För att en brand skall kunna uppstå krävs syre, bränsle och värme. I amerikansk litteratur läggs ibland en fjärde förutsättning till, en oförhindrad kedjereaktion, och triangeln blir en tetraeder. Om man skulle ta bort något av syre,bränsle eller värme så slocknar elden. För att sammanfatta allt måste elden ha bränsle syre och värme.

Brandtriangeln kan däremot inte användas för att förklara hur bränder slocknar. Att bränder slocknar beror snarare på att energibalansen störs: för mycket termisk barlast i flamman måste värmas upp. Då kan inte flamtemperaturen hållas uppe. När flamtemperaturen sjunkit tillräckligt lågt (ca 1600K om man räknar adiabatiskt) kan inte radikaler existera längre. Radikalerna är helt nödvändiga för att de kemiska reaktionerna skall kunna fortsätta. Denna förklaring bygger på värmeinnehållet i flamman, en termisk modell.

Hur du släcker en brand

Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands. Brandsläckare och brandfilt är bra saker att ha hemma.

Tänk på att en brandsläckare går bara att använda en gång. Sedan måste den lämnas in för påfyllning, även om man bara använta brandsläckaren lite.

Så använder du en brandsläckare

  1. Dra ur säkringen.
  2. Lossa slangen.
  3. Rikta munstycket mot det som brinner.
  4. Sikta innan du trycker in handtaget.
  5. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
  6. Gå nära branden och huka dig ner.
  7. Tryck in handtaget.   
  8. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Att använda brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel i kläder eller om en ljusstake har vält omkull. Brandfilten fungerar bra till att släcka bränder på plana ytor som spisen. Brandfilten kväver elden. Kasta inte filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den. Även vanliga filtar i naturmaterial kan användas för att kväva en brand. Tänk på att fleece är brandfarligt! Brandfiltens storlek rekommenderas att vara 120x180 centimeter.

Om det brinner i en kastrull 

Lägg på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas.

Om det brinner i en elektrisk apparat

Dra alltid först ur kontakten. Släck sedan med vatten.

Om det brinner i dina kläder

Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden genom att rulla runt mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd. Brinner det i någon annans kläder försök få honom eller henne att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

Om du bränner dig

Kyl skadan med svalt vatten eller använd avsedda brännskadeförband.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.